Αντιπροσωπίες – Συνεργασίες
Αντιπροσωπίες – Συνεργασίες

Η SENSORBETA διατηρεί ισχυρές συνεργασίες με τους πιο αξιόπιστους οίκους παγκοσμίως:

  • GUNNEBO – GATEWAΥ – Αντικλεπτικά συστήματα. Αποκλειστική Αντιπροσώπευση Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία
  • Shopguard – Καλωδιακά συστήματα ηλεκτρονικών συσκευών. Αποκλειστική Αντιπροσώπευση Ελλάδα & Κύπρο.
  • Solva Electronics – Καταμετρητές ατόμων. Αποκλειστική Αντιπροσώπευση Ελλάδα & Κύπρο.
  • Cashguard – Closed cash handling. Αποκλειστική Αντιπροσώπευση Ελλάδα & Κύπρο.
  • Honeywell Security Group – Συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, επιτήρησης κτιρίων.
  • Bentel Security S.R.L. - Tyco - Συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, επιτήρησης κτιρίων.
  • Corporate Profile Digital Security Controls Ltd - DSC – Συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, κτιρίων.
  • GEOVISION – Ψηφιακά συστήματα Καταγραφής & Μετάδοσης Εικόνας - Ήχου.
Νέα

Μc Arthur Designers Outlet

Η εταιρεία μας εγκατέστησε συστήματα συναγερμού, πυρανίχνευσης, επιτήρησης CCTV αλλά και αντικλεπτικά συστήματα σε πλήθος καταστημάτων στο νέο εκπτωτικό εμπορικό κέντρο.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες