Συναγερμός – Πυρανίχνευση – Access Control

Όλα τα συστήματα Συναγερμού – Πυρανίχνευσης και Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) που εγκαθιστά η εταιρεία μας είναι κορυφαίας ποιότητας και αξιοπιστίας, από παγκοσμίως αναγνωρισμένους οίκους και η μελέτη / εγκατάσταση / συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με τις νόμιμες άδειες εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας, όπως ορίζει το κράτος μας και η ΕΕ.
Η επιλογή των υλικών γίνεται πάντα με κριτήριο παγκόσμιες τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως (GRADE 1-2-3-4).
Ενδεικτικά αναφέρουμε προτεινόμενα συστήματα των εταιρειών:
DSC, TYCO, BENTEL, AJAX, HONEYWELL, TECHNOALARM, τα οποία διατίθενται και σε ασύρματα.

Η πυρανίχνευση γίνεται με ειδικά υλικά (Συμβατικά ή Addressable), τηρώντας τους αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση και προστασία των ανθρώπων και των υλικών αγαθών.

Στα συστήματα ελέγχου πρόσβασης η αξιόπιστη λειτουργία αλλά και ο τοπικός ή απομακρυσμένος έλεγχος είναι πάγια προτεραιότητα μας.

fire-1-1

Επιπλέον υλικά εξειδικευμένων εφαρμογών, εξασφαλίζουν την πλήρη κάλυψη οποιασδήποτε προδιαγραφής, ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Ανιχνευτές θραύσεως κρυστάλλων και πλημύρας (σύγχρονης τεχνολογίας).

  • Πυρανιχνευτές Ανώτατου ορίου θερμοκρασίας ή/και ορατού καπνού.

  • Access Control μέσω RFID μπρελόκ ή κάρτας.

  • Εξωτερικές Δέσμες υπερύθρων και εξωτερικής ακτίνας «κουρτίνας».

  • Πυρανιχνευτές Θερμοδιαφορικοί και διαρροής αερίου CO/LPG.

  • Access Control με αναγνώριση εργομετρικών στοιχείων χρήστη.

  • GPRS επικοινωνία με 24ωρο Κ,Λ.Σ.

  • Χειρισμός μέσω κινητου (.app)

Η συνεργασία μας με κορυφαία Κέντρα Λήψεως Σημάτων (24ωρο ΚΛΣ), σας εξασφαλίζει αποτελεσματικό έλεγχο και βέλτιστη χρήση των συστημάτων ασφαλείας σας.